Gornji Banat

Vodoprivredno društveno preduzeće

Kralja Petra I 54     23300 Kikinda  

Tel.: +381 230 21 205  +381 230 421 130    Fax.: +381 230 425 878

mail: gbanat@ptt.yu

   

VDP "Gornji Banat" raspolaže sledećom mehanizacijom:

 

HIDRAULIČNI BAGERI GUSENIČARI

 • BGH - 1000 D  IGM "14 OKTOBAR" Kruševac (8,5 m ruka)

 • BGH - 1000 F  IGM "14 OKTOBAR" Kruševac (8,5 m ruka)

 • G - 1000 "RADOJE DAKIĆ" Podgorica (9 m ruka)

 • FK - 215 E "FIAT KOBELCO" Italia (15 m duga ruka sa tarupom)

 • NH - 215 E "NEW HOLAND" Italia (15 m duga ruka)

 

 

 

BAGERI SAJLAŠI GUSENIČARI

 • BGH - 610 b  IGM "14 OKTOBAR" Kruševac (14 m strela)

 

BULDOZERI

 • NH - D180 "NEW HOLAND" Italia

 • T-170 Rusija (2 buldozera)

 • S-100 Rusija

 • TG - 200 IGM "14 OKTOBAR" Kruševac

 

KAMIONI

 • FAP 1921 (2 vozila)

 • TAM 170 HIAB (sa rukom)

 • Niskonoseće prikolice (3 komada)

 

OSTALO

 • Traktor 5106 sa tarupom

 • Traktori IMT 539 (6 komada)

 • Traktorske pumpe od 400 lit/sek (2 komada)

 • Pumpni agregati od 10.000 lit/min (4 komada)

POČETNA
KONTAKT

DELATNOST

ISTORIJAT

ORGANIZACIJA

MELIORACIJE
ZAŠTITNI OBJEKTI

ODBRANA OD POPLAVA

MEHANIZACIJA

REFERENCE

LINKOVI

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

AKTUELNOSTI